Korning

Exteriörbeskrivning 9 juni 2013 på Solna-Sundbyberg brukshundklubb

Beskrivare: Sonny Ström
Resultat: Godkänd

Mentaltest 9 juni 2013 Solna-Sundbyberg brukshundklubb

Domare 1: Stefan Björkman
Domare 2: Lorentzo Gebjer

Poäng del 1: 114
Poäng del 2: 288
Totalpoäng: 402
Ej godkänd

MT-protokoll

  1 2 3 4 5
Samarbete förare Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet Leker själv, kommer inte tillbaka Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren Leker själv men kommer tillbaka med tidsfördröjning Kommer tillbaka utan uppmaning till fortsatt lek
Samarbete testledare Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet Leker själv, kommer inte tillbaka Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från TL Leker själv men kommer tillbaka med tidsfördröjning Kommer tillbaka utan uppmaning till fortsatt lek
Gripa ta tag
5 m
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt Griper direkt men ej med hela munnen Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen
Gripa ta tag
40 m
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt Griper direkt men ej med hela munnen Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen
Gripa hålla
5 m
Griper ej Löst Bett, tappar taget upprepade gånger Byter tag upprepade gånger Byter tag vid något tillfälle Fast bett
Gripa hålla
40 m 
Griper ej Löst Bett, tappar taget upprepade gånger Byter tag upprepade gånger Byter tag vid något tillfälle Fast bett
Gripa slita dra
5 m
Håller ej Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet
Gripa slita dra
40 m
Håller ej Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet Startar tveksamt med låg fart men fullföljer Startar med hög fart, målinriktad
Förföljande gripande Nonchalerar föremålet Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt, behåller föremålet
Uthållighet Försöker ej Jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder
Social självsäkerhet  Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera Visar social osäkerhet i flera situationer Visar social osäkerhet i enstaka situationer Visar otrivsel/något undvikande i någon situation Är socialt säker i alla situationer
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel  Svarar ej på lekinviter Svarar svagt Svarar på lek och lekinviter Spelar med, är aktiv Inbjuder passiv figurant
Handlings-förmåga Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt lösa problemen Löser uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassnings-
förmåga
Låg intensitet i de flesta testsituationer Hög intensitet i de flesta testsituationer Låg intensitet i några testsituationer Hög intensitet i några testsituationer Anpassar intensitet i testsituationerna
Koncentration Okoncentrerad i de flesta testsituationer Viss koncentration, flera långa avbrott, gör annat I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer Koncentrerad men med något kort avbrott Obruten koncentration
Avreaktion  Kan ej avreagera Tar lång tid för avreaktion Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan utan undvikande beteenden
Rädsla Mkt rädd, flykt eller passivitet Rädd, enstaka flykter/flyktförsök Viss rädsla, undanmanöver, avståndsreglerar I stort sett orädd, enstaka avståndsreglering Helt orädd
Aggressivitet Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen eller kortvarig aggression Visar liten aggression Visar måttlig aggression
Nyfikenhet  Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott  Avviker från platsen Undvikande reaktioner eller låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner, kvar på platsen Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet
Imponer-/
hotbeteenden 
Stel kropp, mott riktat mot testledaren, bitintention Stel kropp, morr riktat mot testledaren Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund, slappnar av Inga imponerbeteenden
Annonser

One thought on “Korning

  1. Pingback: Going mental ;-) | Vinnabloggen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s